Reneixen de les seves cendres com l'au Fènix

miércoles, 27 de agosto de 2008


Tornen a sonar tambors a l'Ajuntament que fan presagiar que els assessors desapareguts no ho estaven, ja que com l'au Fènix reneixen de les seves cendres.

El nostre batlle o el seu consistori han dissenyat tot un pla per fer retornar l’antic equip d’assessor o almenys aconseguir el mateix número que abans. Es veu que és un home que necessita el calor humà, per això s’han esforçat tant a l’Ajuntament per a teixir una teranyina de conceptes administratius i jurídics en forma de PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Sense llegir massa atentament, a la primera pàgina ens trobem el primer defecte de la teranyina: “El programa contará, como mínimo, con un equipo compuesto por nueve dinamizadores sociales. La retribución mínima que deberá percibir cada uno de los dinamizadores contratados será equivalente a la establecida por el catálogo de funcionarios eventuales aprobado por acuerdo de Ayuntamiento Pleno de fecha 21.06.07 para la categoría de “Asesor”, con la actualización retributiva correspondiente al ejercicio presupuestario 2.008”. És a dir i xerrant clarament, la pasta que s’estaven duent normalment els assessors abans de fer-los fora al carrer per a netejar la cara de Delgado.

Altre aspecte xocant i relacionat amb l’anterior, és l’excessiu sou que cobraran aquests suposats dinamitzadors socioculturals i participació ciutadana. I no dic que els dinamitzadors no se mereixen cobrar més pel gran treball que fan, però si em reconeixereu que no és gens normal.

El punt 5, també és bastant graciós, ja que regula la jornada dels dinamitzadors a quaranta hores setmanals. La primera cosa que em va venir al cap al veure això, va ser una pregunta: Serà una mesura per a evitar que alguns “dinamitzadors - assessors” no facin acte de presència? Però, després vaig pensar que aquest punt seria fum com la resta del contracte.

Per últim, sent molt positiu, almenys si surt endavant aquest contracte aconseguirem que els “dinamitzadors - assessors” facin un esforç per a conèixer el municipi i la seva realitat, perquè com diu un del objectius del programa serà una tasca el “conocimiento y canalización de las necesidades y propuestas de cada uno de los núcleos de población que conformen el municipio”. O pot ser això també és fum?

Deixem el link del contracte per a que pugueu construir-vos una opinió, que segurament serà més profitosa.

Buscar en este blog